SUPER FIBER 100%

 

   

สิทธิพิเศษ

      · ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

      · ระบบ FIBER 100% ติดตั้งได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น กรุณาตรวจสอบพื้นที่การให้บริการ

      · ฟรี ค่าติดตั้ง 1,500 บาท (ไม่รวมค่าดำเนินการร้อยท่อ)

      · ฟรี ค่าประกันอุปกรณ์ ONU FIBER ตัวกระจาย Wi-Fi มูลค่า 3,500 บาท

          -สำหรับ ลูกค้าที่เลือกแพ็กเกจค่าบริการ 699 บาทขึ้นไป

          -สำหรับ ลูกค้าที่ชำระค่าบริการแบบรายปี

      · ส่วนลดค่าบริการ 10% นาน 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนจากระบบสายโทรศัพท์มาใช้บริการ Fiber 100% กรุณาเตรียมสำเนา

ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์ หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต

      · โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาท่านั้น กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชนเพื่อประกอบการสมัคร

 

หมายเหตุ   โปรดตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ  • การดาวน์โหลดเว็บจากต่างประเทศในช่วงเวลา 18.00 - 24.00 น. ที่มีการใช้งานหนาแน่นอาจทำให้ความเร็วในการใช้บริการตามสัญญาลดลง  • ความเร็วในการเชื่อต่อคือความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย ไม่ใช่ความเร็วในการดาวน์โหลดที่แท้จริง โดยเฉพาะเว็บต่างประเทศอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์เซิฟเวอร์และเราท์เตอร์ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมและปัจจัยอื่นๆ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยจะแจ้งให้ทราบ่วงหน้าผ่านช่องทางที่เห็นสมควร  ความเร็วในการรับ - ส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้นและขึ้นอยู่กับระยะทางของโครงข่าย ดังนั้นความเร็วที่ผู้ใช้บริการได้รับอาจไม่เท่ากับความเร็วที่ได้แสดงความประสงค์ไว้ตามข้อจำกัดข้างต้น  เงื่อนไขแพ็กเกจขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ

 

 สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่น โทร 086-345 3049 (ฝ่ายการตลาด)

Visitors: 78,656