SMART IP จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อินเตอร์เน็ต FIBER 100% ที่คอนโดซิตี้โฮม

          SMART IP จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ ที่คอนโดซิตี้โฮม ระหว่าง วันที่ 8–9 เมษายน 2560 HILIGHT ในงานเป็นการนำเสนอแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต FIBER 100% ซึ่งมีความเร็วและแรงส์กว่าระบบ ADSL, VDSL หลาย 10 เท่า SMART IP ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนจองโปรโมชั่นสุดคุ้ม "50-200 Mbps เริ่มต้นที่ 599 บาท" นอกจากลูกค้าจะได้เล่นอินเตอร์เน็ตความเร็วแสง (FIBER 100%) ในราคาสุดคุ้ม SMART IP ยังเตรียมของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ให้ความสนใจและสอบถามข้อมูลการติดตั้ง บริการต่างๆ SMART IP ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆ ท่านที่สละเวลา และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

 


 

Visitors: 79,894